Doktum | Viestintävalmennus
16005
page,page-id-16005,page-child,parent-pageid-15966,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Viestintävalmennus

Olavi Toivakka, Sari Toivakka ja Antti Mikkola

 

Toimiva viestintä on organisaation kivijalka.

 

Eikö tieto kulje? Ovatko palaverit puuduttavia ja pitkiä? Onko osastojen välissä kuin betonimuuri? Tulviiko sähköposti yli äyräiden? Venyvätkö kahvipöytäkeskustelut? Puhutaanko toisista pahaa selän takana? Onko palaute vain parjaavaa kolautetta?

 

Viestinnän varaan rakentuu koko yhteisön tietotaito.  Kun sisäinen viestintä on kunnossa, kaikki toimii paremmin ja tehokkaammin.  Ja kun viestintä ulos organisaatiosta onnistuu, riittää asiakkaita ja kumppaneita. Yhteisön sisäinen viestintäkulttuuri vaikuttaa merkittävästi myös työhyvinvointiin.

 

Yhteisöviestintä, organisaatioviestintä (business communication) on:

 

 • organisaation toiminnan kivijalka,
 • sanallista ja sanatonta viestintää,
 • kirjallista viestintää,
 • kuvilla ja symboleilla viestimistä,
 • osin virallista, osin epävirallista,
 • hyvän ilmapiirin lähde sekä
 • maineen ja brändin synnyttäjä.

 

Viestimällä yhteisössä päätetään asioista, johdetaan toimintaa, välitetään tietoa, rakennetaan yhteisökuvaa, luodaan yhteistä kulttuuria, tuotetaan palveluita ja tuotteita, myydään ja markkinoidaan, perehdytetään ja motivoidaan sekä pidetään yllä suhteita – sekä sisäisiä että ulkoisia. Ei ole siis lainkaan yhdentekevää, miten yhteisöviestintä toimii!

 

Doktumin Viestintävalmennus auttaa tutkimaan yhteisön viestintää:

 • Avataan käsitettä yhteisöviestintä: sisäinen ja ulkoinen markkinointi.
 • Selvitetään viestintäkulttuurin nykytilaa.
 • Etsitään kehittämistarpeet ja asetetaan tavoitteita.
 • Saadaan välineitä organisaation viestintäsuunnitelman laatimiseen.
 • Valmennetaan henkilöstöä viestimään –  tarpeen ja tavoitteen mukaan.
 • Syvennytään haluttuihin teemoihin: palaverikäytäntöön, neuvottelutaitoihin, argumentointiin, julkaisujen yhtenäisyyteen, dokumentointiin, henkilöstölehteen, palautteen antamiseen, kehityskeskusteluihin, varhaiseen puuttumiseen, esiintymiseen tms.

 

Viestintävalmennus räätälöidään tapauskohtaisesti. Tapaamiskertoja sovitaan tarpeen mukaan, vaikkapa 1-8 kertaa 4-6 viikon välein.  Voimme tulla myös kouluttamaan aiheesta työyhteisöön.

Ota yhteyttä! Päivitetään ja kehitetään yhdessä viestintästrategiaanne.