Doktum | Työnohjaus
15907
page,page-id-15907,page-parent,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Työnohjaus

Työnohjaus on henkilöstöstä huolehtimista!

Doktumin työnohjauksesta apua

tohjaus
Olavi Toivakka, Sari Toivakka

 

Työnohjaus on henkilöstöstä huolehtimista!

 

Case-työskentelyyn: mm. asiakastilanteiden käsitteleminen ja purkaminen…

 

Johtamiseen: mm. johtamisen erityishaasteet, johtajan ominaisuudet, vuorovaikutus, viestintä, visiot ja strategiatyö, johtoryhmiin ja työyhteisöön liittyvät kysymykset, kehityskeskustelut, esimiehenä kasvaminen…

 

Yhteistyöhön: mm. vuorovaikutus, ilmapiiri, palautteen antaminen, luottamus, ryhmäytyminen, itsetuntemus, työssä jaksaminen, tunteet, ryhmäilmiöt; kateus, työpaikkakiusaaminen, syntipukki-ilmiö, juoruilu, klikkiytyminen…

 

Muutoksiin: mm. organisaatio- ja henkilöstömuutokset, johtaminen muutostilanteessa, nykytilan kirkastaminen, toimenkuvan, työroolin ja perustehtävän selkiyttäminen …

 

Kriiseihin ja konflikteihin: mm. konfliktit ja riitaisat henkilösuhteet, aggressiivisten asiakkaiden kohtaaminen, väkivallan uhka, äkilliset menetykset, organisaatiomuutokset…

 

Onko sinulla työssäsi:

  • halua pysähtyä oman työsi ja itsesi äärelle?
  • jatkuva muutostila, paljon paineita, kiirettä ja haasteita?
  • motivaation puutetta tai pysähtyneisyyden tila?
  • jaksamisongelmia tai työuupumusta?
  • yhteistyökyvyttömyyttä ja hankalia vuorovaikutustilanteita?
  • johtajuuskriisi tai huono ilmapiiri?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, on työnohjauksesta varmasti apua. Ohjauksen ytimenä on työn kehittäminen ja ammattitaidon syventäminen. Työnohjausprosessissa tarkastellaan työtä, ryhmää, yhteisöä, koko organisaatiota ja yksilöä työn näkökulmasta. Tarkasteluun vievät ohjattavien ajatukset, kokemukset, kysymykset, tunteet ja oivallukset. Asioita voidaan myös tarkastella toiminnallisin ja luovin menetelmin.

 

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Sen hyvinvoinnista huolehtimalla luodaan pohja tavoitteelliselle ja tulokselliselle toiminnalle. Sellainen organisaatio, jossa pidetään työntekijöistä huolta, on myös tavoiteltu työpaikka. Heikentynyt työkyky ja poissaolot vaikuttavat tuottavuuteen, laatuun, asiakastyytyväisyyteen, imagoon ja jopa rekrytointiin.

 

Työnohjauksemme on luottamuksellista. Noudatamme Suomen Työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita.

 

Säännöllinen työnohjaus on säästämistä. 10 sairaslomapäivän hinnalla saa noin vuoden työnohjauksen ryhmälle ja puolentoista vuoden yksilölle!

 

suom_tyoohj_logo

Ota yhteyttä, kun haluat huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista!