Doktum | Itsetunto kohdalleen! – uutuuskirja lokakuussa
270
single,single-post,postid-270,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Itsetunto kohdalleen! – uutuuskirja lokakuussa

04 Lok Itsetunto kohdalleen! – uutuuskirja lokakuussa

Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen on Sari Toivakan ja Miina Maasolan ajatusten ja ideoiden vaihdon hedelmä.  – Olemme kumpikin toimineet tahoillamme, toinen viestinnän ja ilmaisutaidon opettajana sekä työnohjaajana, toinen näyttelijänä ja ilmaisukouluttajana.  Kokemustemme myötä olemme vakuuttuneet  siitä, että vuorovaikutus- ja itsetuntemustaidot ovat arvokkainta pääomaa, jota meillä on.

Haluamme olla kehittämässä niiden oppimista ja ohjaamista.  Uutuusteoksemme Itsetunto kohdalleen! (PS-kustannus) ilmestyy lokakuun lopussa. Sitä voi ostaa mm. Opettajan Tietopalvelusta www.opettajantietopalvelu.fi tai suoraan meiltä tekijöiltä nettisivuiltamme kohdasta Ota yhteyttä.

Itsetunto – ja erityisesti sen puute – vaikuttaa mielenterveyteen, hyvinvointiin sekä vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. – Hyvä itsetunto on kykyämme luottaa itseemme, pitää itsestämme ja arvostaa itseämme.

Itsetuntoon ja vuorovaikutukseen liittyviä taitoja voi opetella siinä missä mitä tahansa muitakin taitoja. Kirjan lukuisat harjoitukset antavat vinkkejä siihen, miten käsitellä itsetuntoon liittyviä aiheita eri-ikäisten kanssa. Harjoituksissa pohditaan muun muassa omaa minuutta, itsetuntoa, arvoja, kehoa ja vuorovaikutusta yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Teos on suunnattu eri alojen ammattilaisille. Se antaa tietoa ja työkaluja opettajille, ohjaajille, nuorisotyötä tekeville ja kaikille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja aikuisten itsetuntemuksen sekä vuorovaikutustaitojen parissa.

– Toivomme, että se kuluu erityisesti luokan- ja ryhmänohjaajien, teatteri- ja ilmaisukasvattajien, kuraattorien, äidinkielen ja viestinnän opettajien sekä opinto-ohjaajien käsissä. Siitä on varmasti iloa ja hyötyä myös työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittäjille: esimiehille, henkilöstöpäälliköille, työnohjaajille, valmentajille, mentoreille ja sparraajille.

– Olisi hienoa, jos että teoksen löytäisivät myös he, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan ja vuorovaikutustaitojaan aivan omaehtoisesti, ilman ohjausta.

Kirjassa on monipuolisesti työkaluja siihen, miten ottaa puheeksi ja käsitellä itsetuntoon ja – tuntemukseen liittyviä aiheita eri yhteyksissä. Harjoitusten avulla voi vahvistaa itsetuntemusta sekä laajentaa käsitystä siitä, mitä kaikkea itsetuntemukseen liittyy. – Tämän asian äärelle yhdessä pysähtyminen säännöllisin väliajoin auttaa meitä kaikkia itsetunnon ja vuorovaikutuksen parissa työskenteleviä tärkeässä tehtävässämme.

Teos innostaa ohjaajaa ja oppijoita oman itsen tutkimiseen ja tiedostamiseen. Kuka minä oikein olen? Miten arvostan itseäni ja muita? Miten viestin ja olen vuorovaikutuksessa toisten kanssa? – Koska ihmisen itsetuntemuksen kehitys tapahtuu suhteessa muihin ihmisiin, uskomme, että itsestään myös oppii parhaiten yhdessä muiden kanssa vuorovaikutuksessa.

– Toivomme, että teos voisi rikastaa, antaa uusia näkökulmia ja inspiroida kaikkia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa työskenteleviä. Vain sinä lukijana voit tietää, olemmeko onnistuneet, yleisiä totuuksia tässä aiheessa ei ole.